Traducere "banda larga" în română

Cu panglică largă

cu panglică largă

Promovarea dezvoltării și implementării strategiilor regionale pentru rețele în bandă largă integrate cu Strategii de specializare inteligente. Promote the development and implementation of regional strategies on broadband integrated with Smart Specialization Strategies. Fa-trimestru super rapid nelimitat în bandă largă de fibre.

Traducere "banda larga" în română

Fa-quarter super fast unlimited fiber broadband. Și sonda de câmp activă pentru bandă largă. And the wideband active field probe. Ca să îi găsim frecvența trebuie să îl ping-uim cu un semnal de bandă largă.

To find its frequency, we need to ping it with a wideband signal.

[29% REDUCERE] Aruncați Pantaloni Cu Panglică Largă In Multi O Marime | ZAFUL România

Sunt necesare hardware avansat şi internet în bandă largă. Advanced hardware and broadband internet required. An internet connection - broadband for best quality video and voice calls. Acum este momentul să se conecteze districtul Holm cu fibre de bandă largă.

hpv sintomi perdite zonoza giardia

Now it's finally time to connect Holm district with fiber broadband. Comisia propune rate de cofinanţare mai mari pentru măsurile legate de noile provocări şi de infrastructura de bandă largă. The Commission proposes higher co-financing rates for measures linked to the new challenges and broadband infrastructure.

Armonizarea spectrului și dezvoltarea serviciilor wireless în bandă largă oferă noi instrumente și posibilități de difuzare a materialelor culturale.

Bandă largă

Harmonising spectrum and enabling wireless broadband services to develop, provides new tools and opportunities to deliver cultural content. Statele membre ar trebui încurajate să creeze platforme de consiliere online pentru agricultori, utilizând banda largă. Member States should be encouraged to create platforms for e-counselling for farmers by using broadband.

cu panglică largă

Stimulentele comerciale pentru investițiile în conexiunea în bandă largă în aceste zone se dovedesc adesea insuficiente. Commercial incentives to invest in broadband deployment in these areas often turn out to be insufficient. Dezvoltarea unei rețele cuprinzătoare de conexiuni de internet în bandă largă trebuie să fie o prioritate. The development of a comprehensive network of broadband internet connections must be a priority.

elimina papiloamele sau nu papilloma virus collo

Dezvoltarea rețelelor în bandă largă de mare viteză va beneficia de standardele tehnice europene. The development of high-speed broadband networks will benefit from European technical standards. Europa se confruntă cu provocări semnificative: investirea în reţele în bandă largă de înaltă performanţă şi extinderea acestora.

Bandă largă - Wikipedia

Europe faces significant challenges: investing in high performance broadband networks and expanding them. Definițiile în domeniul ajutoarelor pentru infrastructurile de bandă largă secțiunea 10 sunt aplicabile dispozițiilor relevante privind ajutoarele regionale. Definitions applying to aid for broadband infrastructures Section 10 are applicable to the relevant regional aid provisions.

Zonele rurale pot implementa proiecte care vizează extinderea legăturilor de internet în cu panglică largă largă.

Rural areas can implement projects aimed at developing broadband Internet links. Deciziile actuale privind cele cinci miliarde de euro destinate proiectelor energetice şi cu panglică largă de bandă largă sunt importante.

Account Options

The actual decisions on the EUR 5 billion for energy projects and broadband Internet are important. Aşadar, serviciile în bandă largă reprezintă unul dintre lucrurile de viitor.

cu panglică largă

So broadband is one of the issues for the future. Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de cu panglică largă te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați.

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu.

Traducere "banda largă" în engleză

Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu Rezultate: Cu panglică largă Timp de răspuns: 86 ms. Propune un exemplu.