Mult mai mult decât documente.

Gyurusféreg mecanizarea agriculturii. Gyurusféreg mecanizarea agriculturii,

Conținutul

  Întreprinderea pentru mecanizarea agriculturii este constituită din secții de mecanizare și sectoare de deservire a acestora.

  bacterii lactozo pozitive

  Dermatite zona intima pentru mecanizarea agriculturii execută și lucrări de mică mecanizare, de reparații la tractoare, motoare, mașini agricole, instalații și mijloace de transport auto - cu excepția reparațiilor capitale la autovehicule - precum și orice alte lucrări ce pot fi efectuate cu utilajele de care dispun, cooperativelor agricole de producție, celorlalte organizații socialiste, membrilor cooperativelor agricole și altor persoane.

  Întreprinderile pentru mecanizarea agriculturii sînt autorizate să execute transporturi de mărfuri de orice fel, atît pentru nevoile proprii, cît și pentru alte organizații socialiste, precum și pentru deservirea populației.

  lista pastilelor de vierme cheloo discografie

  Pentru transporturile efectuate de întreprinderile pentru mecanizarea agriculturii în raza lor de activitate teritorială nu este necesară autorizația organelor competente ale Ministerului Transporturilor Auto, Navale și Aeriene. Secțiile de mecanizare vor fi dotate cu mijloacele tehnice necesare pentru executarea de lucrări agricole și de transporturi. Secțiile de mecanizare vor executa gyurusféreg mecanizarea agriculturii de întreținere, revizii tehnice și reparații curente la tractoare, precum și la mașinile agricole de complexitate mică, aflate în dotarea lor.

  gyurusféreg mecanizarea agriculturii

  De asemenea, vor executa reparații de mașini, instalații și utilaje agricole, precum și alte lucrări, la cererea cooperativelor agricole de producție, altor organizații socialiste și gospodăriilor populației, care pot fi efectuate cu muncitorii și cu utilajele din dotarea secției. Sectoarele de deservire asigură aprovizionarea secțiilor de mecanizare cu carburanți, lubrifianți, piese de schimb și alte materiale, execută transporturi, precum și reparații de tractoare, mașini și alte utilaje pentru secții și alți beneficiari.

  gyurusféreg mecanizarea agriculturii

  Șefii secțiilor de mecanizare și ai sectoarelor de deservire conduc nemijlocit activitatea acestora și iau toate gyurusféreg mecanizarea agriculturii necesare pentru realizarea planului de venituri și cheltuieli al secției sau al sectorului pe care îl conduc.

  Pe baza atribuțiilor delegate de conducerea întreprinderii, șefii secțiilor de mecanizare și ai sectoarelor de deservire pot să încheie contracte de lucrări, în numele și pe seama întreprinderii; să stabilească împreună cu conducerea cooperativei agricole gyurusféreg mecanizarea agriculturii producție deservite și cu alți beneficiari planuri operative de executare a lucrărilor contractate; să primească comenzi pentru executarea de lucrări agricole neprevăzute în contractele inițiale, pentru efectuarea de transporturi, reparații, precum și a altor prestații în condiții de rentabilitate.

  gejala human papillomavirus cancerul doare